Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«

vsebina objave

Datum sprejema:12.01.2007
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010