Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o revalorizaciji odškodnine

vsebina objave

Datum sprejema:12.01.2007
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010