Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2006

vsebina objave

Datum sprejema:12.10.2006
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010