Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:27.06.2005
Datum objave:09.09.2005
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 82/05

Datum začetka veljavnosti:10.09.2005

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

05/2014 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:08.05.2014
Datum objave:13.06.2014
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 43/14

Datum začetka veljavnosti:26.06.2014

03/2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:26.03.2012
Datum objave:07.09.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 68/12

Datum začetka veljavnosti:22.09.2012