Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004

vsebina objave

Datum sprejema:26.07.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010