Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:19.06.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010