Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2005

vsebina objave

Datum sprejema:31.05.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010