Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Navodilo za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah

vsebina objave

Datum sprejema:20.05.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010