Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«

vsebina objave

Datum sprejema:18.05.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010