Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica

vsebina objave

Datum sprejema:18.05.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010