Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

vsebina objave

Datum sprejema:29.04.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010