Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:04.03.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010