Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005

vsebina objave

Datum sprejema:24.02.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010