Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov

vsebina objave

Datum sprejema:18.02.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010