Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:28.01.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010