Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005

vsebina objave

Datum sprejema:14.01.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010