Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem

vsebina objave

Datum sprejema:07.01.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010