Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina

vsebina objave

Datum sprejema:07.01.2005
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010