Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta "Poslovni center Brežice - kare C/III"

vsebina objave

Datum sprejema:07.10.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010