Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Stankovem za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:28.06.2004
Datum objave:02.08.2004
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 85/04

Datum začetka veljavnosti:17.08.2004