Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:27.07.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010