Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:03.06.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010