Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-1990 za območje TPV Šentlenart Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:03.06.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010