Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi zidanice v šolskem vinogradu na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Datum sprejema:03.06.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010