Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:13.05.2004
Datum objave:03.06.2004
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 60/04

Datum začetka veljavnosti:04.06.2004