Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:27.02.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010