Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 834/1 k.o. Šentlenart

vsebina objave

Datum sprejema:24.02.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010