Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2004

vsebina objave

Datum sprejema:24.02.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010