Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema

vsebina objave

Datum sprejema:24.02.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010