Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

vsebina objave

Datum sprejema:12.09.2003
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010