Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:01.09.2003
Datum objave:05.09.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 87/03

Datum začetka veljavnosti:06.09.2003

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

09/2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:05.09.2011
Datum objave:03.10.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 77/11

Datum začetka veljavnosti:18.10.2011