Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:27.01.2003
Datum objave:24.02.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 19/03

Datum začetka veljavnosti:11.03.2003

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

05/2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Datum sprejema:13.05.2004
Datum objave:03.06.2004
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 60/04

Datum začetka veljavnosti:18.06.2004