Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:30.12.2002
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010