Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode - jug v Brežicah

vsebina objave

Datum sprejema:19.12.2002
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010