Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas v letu 2002

vsebina objave

Datum sprejema:18.12.2002
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010