Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2003

vsebina objave

Datum sprejema:04.12.2002
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010