Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice

vsebina objave

Datum sprejema:16.08.2002
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010