Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje

vsebina objave

Datum sprejema:18.01.2002
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010