Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "bencinski servis Brezovica na Bizeljskem" - dopolni

vsebina objave

Datum sprejema:27.12.2001
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010