Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice - del kareja C

vsebina objave

Datum sprejema:27.11.2001
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010