Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Bencinski servis Brezovica na Bizeljskem" - dop

vsebina objave

Datum sprejema:10.08.2001
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010