Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi območij naselij Sromlje in Blatno

vsebina objave

Datum sprejema:23.08.2000
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010