Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu

vsebina objave

Datum sprejema:23.08.2000
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010