Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-2000 za območje Občine Brežice, razen območja KS Pišece - dopolnitev 1998/2

vsebina objave

Datum sprejema:30.06.2000
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010