Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:16.06.2000
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010