Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000

vsebina objave

Datum sprejema:29.12.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010