Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC)

vsebina objave

Datum sprejema:11.06.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010