Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova (PUP AFP Dobova)

vsebina objave

Datum sprejema:11.06.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010