Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta - zahod Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:28.05.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010