Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Program priprave spremembe zazidalnega načrta za obrtno ulico v Brežicah

vsebina objave

Datum sprejema:14.05.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010